in

Lakásfelújításba kezdesz? Hasznos tanácsokat adunk!

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság hivatalos fórum oldalára számos megkeresés érkezik lakásfelújítással, javító-karbantartó szolgáltatások minőségével, az ehhez kapcsolódó szavatossági igények intézésével kapcsolatban. A fogyasztói jogok érvényesítése érdekében szeretnénk néhány hasznos információval szolgálni.

Amennyiben vállalkozást fogadunk fel felújítási (pl. festés, házszigetelés, burkolás stb), karbantartási munkára (pl. elektromos vezetékek felújítása), ügyeljünk arra, hogy mindig írjunk a megrendelésről írásbeli szerződést, és abban mindent fektessünk le, amit elvárunk a vállalkozástól, ennek hiányában nehezen lesz számonkérhető az elvárt eredmény.

Feltétlenül kérjünk számlát, nem megfelelő egy papíron szereplő átvételi elismervény, a számlának kötelező tartalmi kellékei vannak (pl a vállalkozás megnevezése, elérhetősége, elvégzett szolgáltatások megnevezése, szolgáltatás, anyagköltség díja).

Érdemes olyan szakembert választani, aki pl. a nevén és telefonos elérhetőségén túl megadja e-mail-es elérhetőségét, postai címét stb. Ha egy szakember olyan honlapot üzemeltet, amelyen a szolgáltatásait kínálja, köteles is megadni az előbb említett adatokat. Ezek az információk alapvetőek ahhoz, hogy a fogyasztó szükség esetén panaszt tudjon tenni, vagy szavatossági/jótállási igényt érvényesíthessen.

Amennyiben nem vagyunk elégedettek az elvégzett munkával, úgy lehetőségünk van a vállalkozónál panaszt tenni (javasolt ezt írásban elküldeni számára, utólag is bizonyítható módon), amelyre reagálni köteles. (Írásbeli panaszt 30 napon belül kell megválaszolnia. Ha elutasítja panaszunkat, akkor azt indokolni köteles, illetve egyéb tartalmi elemei is vannak az elutasító válasznak.) Ha a panaszkezelés vonatkozásában merül fel kifogásunk, úgy a lakóhely szerint illetékes területi Kormányhivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatáskörben elsőfokon eljáró szervhez fordulhatunk.

Ugyanakkor, ha hibás teljesítés történt, akkor a polgári jog szabályai szerint a szerződéshez értelemszerűen igazodó (2 évig tartó) kellékszavatossági igényt érvényesíthetünk. Ez azt jelenti, ha például egy javítási munkát kértünk, amelynek elvégzése nem felel meg a megállapodásnak, úgy kérhetjük a szolgáltatást érintő hibák kijavítását, a javítás teljes – újbóli elvégzését, árleszállítást, vagy a hibát kijavíthatjuk vagy kijavíttathatjuk mással a vállalkozó költségére.

Fontos tudni, hogy bizonyos javító-karbantartó szolgáltatások esetén (pl.: lakáskarbantartási és -javítási szolgáltatások, háztartási gépek és készülékek javítása, személygépkocsik, motorkerékpárok, karbantartása és javítása stb.), ha a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja, a vállalkozást hat hónapos jótállási kötelezettség terheli. E körben a vállalkozás jótállási jegyet köteles átadni, meghatározott adattartalommal. Ezen munkák tekintetében szintén a fentebb már felsorolt igények érvényesíthetőek.

Ha a szavatossági vagy jótállási igényérvényesítéssel kapcsolatban merül fel vita a szerződő felek között, úgy annak megoldása bíróság, vagy békéltető testület (www.bekeltet.hu) előtt lehetséges.

Ha a vállalkozás elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét, úgy a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz (www.nav.gov.hu) nyújthat be panaszt.

Szólj hozzá!
Taragüi, Selecta, Rosamonte, Campesino mate tea

Zacher Gábor: “merjenek jó döntést hozni”

Íme Koltai Róbert mennyei levese – recept