in

Putto nyeremény táblázat

Íme a Putto nyeremény táblázat

A Puttó számtábláin két mező található. Az „A” mezőn 20 számból 8-at, a „B” mezőn pedig 4 számból 1-et kell megjelölni.

Akkor nyersz az ötpercenkénti sorsoláson, ha a 9 megjátszott számod közül legalább 5 megegyezik a megfelelő mezőben sorsolt nyerőszámokkal. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha

 • az „A” mezőben megjelölt számok közül legalább 4 megegyezik a kisorsolt számok valamelyikével és a „B” mezőben megjelölt számod is azonos a kisorsolt „B” számmal (4+1 találat) vagy
 • az „A” mezőben a megjelölt számok közül legalább 5 szám megegyezik a kisorsolt számok valamelyikével.

Játszható saját számokkal és gépi formában, véletlen számokkal.

A Puttóban a nyeremény összege nem függ a nyertesek számától, csak a tét nagyságától, mivel az egyes találatokhoz tartozó nyereményszorzók nem változnak.

Nyeremények felvétele

Nyeremény felvételére csak az a játékos jogosult, aki a játék beküldésekor már betöltötte 18. életévét, ellenkező esetben a Szerencsejáték Zrt. a nyeremény kifizetését visszautasítja. A játékos adatainak nyereményigényléskor meg kell egyeznie a regisztráció során megadott adataival.

Elektronikus játék esetén a játékosnak rendelkeznie kell magyarországi tartózkodási hellyel, valamint SMS-es játék esetén rendelkeznie kell a játékhoz használt aktív (üzembe helyezett) SIM kártyával.

A nyeremények igénylésére a nyertes játékhoz tartozó sorsolás napját követően 90 nap áll rendelkezésre.

A nyereményeket két főkategóriába soroljuk:

 • kisnyeremény, a 200 000 Ft alatti nyeremény,
 • nagynyeremény, a 200 000 Ft és a feletti nyeremény.

Fontos tudni, hogy az egy átvételi igazoláson, elektronikus sorjegyen, szelvényen szereplő, ugyanazon sorsoláson, fogadásban elért több kisnyeremény összeadódik. Átutalás esetén az SzZrt. a nyereményt csak forint alapú, Magyarországon működő bankban nyitott lakossági bankszámlaszámra utal.

A nyeremény nagyságától és a játékba küldés módjától függően a nyereményekhez az alábbiak szerint lehet hozzájutni:

200 000 Ft alatt (kisnyeremény)

Amennyiben a játékba küldés

 • Értékesítőhelyen, terminálon keresztül történt 
  (lottózóban, postán, trafikban, kisboltban, benzinkúton, … stb.)
  A játékos a nyertes átvételi igazolás bemutatásával kisnyereményét készpénzben azonnal felveheti bármely terminállal rendelkező értékesítőhelyen.
 • Belső egyenlegből történt
  (interneten, vagy a 06-70-700-7007 telefonszámra küldött SMS-ben)
  A kisnyeremények automatikusan jóváírásra kerülnek a játékos belső egyenlegén. Az így kifizetettnek minősülő nyeremények felhasználhatók további játékra, fogadásra.
  A nyeremény belső egyenlegből történő felvételét a játékosnak kell kezdeményeznie. A nyeremény kifizetése a regisztrációkor megadott bankszámlaszámra, átutalással történik, minimum értéke 500 Ft.
 • Mobil Vásárlásra fordítható egyenleg vagy keret terhére történt
  (1756 telefonszámra küldött SMS-ben)
  A játékos a kisnyereményről SMS-ben értesítést kap.
  Mindaddig, amíg a játékos nem ad meg bankszámlaszámot, minden kisnyeremény elérésekor a rendszer felkínálja ennek lehetőségét.
  Ha a válasz SMS-ben a formai követelményeknek megfelelően megadja a nevét és a bankszámlaszámát, akkor valamennyi olyan kisnyereménye átutalásra kerül, amelyeknek kifizetési határideje még nem járt le és a későbbiekben minden kisnyereménye automatikusan átutalásra kerül a megadott bankszámlára.

200 000 Ft – 20 000 000 Ft (nagy összegű nyeremény)

Nagy összegű nyeremény felvétele – az értékesítőhelyen, terminálon feladott játékokkal elért lottózói nyeremények kivételével (200 000 Ft – 400 000 Ft) – játékmódtól függetlenül nyereményigénylés benyújtásával kezdeményezhető kizárólag a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyein. A nagy összegű nyeremények – a kifizetési engedély kiadását követően – minden esetben átutalással kerülnek kifizetésre.

Értékesítőhelyen, terminálon keresztül feladott játék esetén a lottózói nyeremények (200 000 Ft-400 000 Ft) a játékos kérésének megfelelően a Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén és a kijelölt értékesítőhelyeken készpénzben is felvehetők. A legközelebbi lottózói nyereményt kifizető üzlet címéről bármely értékesítőhelyen érdeklődhet vagy megtalálja itt.

A nyereményigénylés benyújtásához szükségesek:

 • a személyazonosságot igazoló okmány,
 • állandó lakcímet igazoló okmány,
 • annak a bankszámlának száma, amelyre a játékos a nyeremény átutalását kéri (csak Magyarországon működő bankban nyitott forint, Eurojackpot játék Euróban fizetendő nyereményei esetén Euró alapú, lakossági bankszámlaszám adható meg),
 • nyereményigazolás kérése esetén (2 millió Ft feletti nyeremény esetén kérhető) az adóazonosító jel is

A játékba küldés módja szerint nyereményigényléskor eltérő módon tudja a játékos a nyereményjogosultságot igazolni:

 • Értékesítőhelyen, terminálon keresztül feladott játék eseténA nyereményigénylés benyújtásakor a nyertes átvételi igazolást is át kell adni. Az átvételi igazolás adatait is tartalmazó nyereményigénylési lap másodpéldányát a játékos megkapja, ez igazolja a nyertes szelvény átadását.
 • Belső egyenlegből történt játék esetén(internetes, és a 06-70-700-7007 telefonszámra küldött SMS-es)
  A rendszer a játékost tájékoztatja arról, hogy nagynyereményt ért el. A játékosnak meg kell adnia egy 6 számjegyből álló ún. nagynyeremény kódot, melyet a későbbiekben nem módosíthat. A nyereményigénylés benyújtásakor a személyi adatokon túl meg kell adni a regisztrációkor megadott bankszámlaszámot és a korábban választott 6 számjegyből álló nagynyeremény kódot, illetve SMS-es játék esetén a játékhoz használt mobiltelefon számát is.
 • Mobil Vásárlásra fordítható egyenleg vagy keret terhére történt játék esetén (1756 telefonszámra küldött SMS-es)
  A játékos SMS-ben értesül arról, hogy nagynyereményt ért el. A válasz SMS-ben meg kell adnia egy általa választott 6 számjegyből álló ún. nagynyeremény kódot. Nyereményigénylés benyújtásához szükséges a játékhoz használt telefonszám ellenőrzése, melyet nem az értékesítők végeznek, ezért az SzZrt. keresi meg a nyertest annak érdekében, hogy rögzítsék: hol és mikor tudja benyújtani a nyereményigénylését. A nyereményigénylés benyújtásakor meg kell adni a korábban választott 6 számjegyből álló nagynyeremény-kódot és a nyertes játék beküldéséhez használt mobiltelefonszámot is, a hozzátartozó SIM kártya felmutatásával egy időben.

20 000 001 Ft – 300 000 000 Ft (jelentős összegű nyeremény) (Kenó esetében 2022. október 10-től, Puttó esetében 2022. október 23-tól, ezen időpontokat megelőzően 20 000 001 Ft – 100 000 000 Ft)

Jelentős összegű nyereményét a játékos minden esetben átutalással kapja meg (Magyarországon működő bankban nyitott forint alapú, lakossági bankszámlára). A nyeremény biztonságos felvételét a játékosnak a 06-30-511-64-44-es telefonszámon (Hétfőtől csütörtökig: 8 és 16 óra között, pénteken: 8 és 13 óra között) kell egyeztetnie.

300 000 000 Ft felett (kiemelten nagy összegű nyeremény) (Kenó esetében 2022. október 10-től, Puttó esetében 2022. október 23-tól, ezen időpontokat megelőzően 100 000 000 Ft felett)

Kiemelten nagy összegű nyereményét a játékos minden esetben átutalással kapja meg az Eurojackpot játék Euróban kifizetésre kerülő nyereményeinek kivételével Magyarországon működő bankban nyitott forint alapú bankszámlára.
Az Eurojackpot játék Euróban kifizetésre kerülő nyereményeit kizárólag átutalással, Magyarországon működő bankban nyitott Euró alapú bankszámlára kapja. Mindkét esetben csak olyan lakossági bankszámlára, amely felett a nyertes játékos bankszámlaszerződéssel, bankszámlakivonattal vagy egyéb módon igazolhatóan rendelkezési joggal bír.  A nyeremény biztonságos felvételét a játékosnak a 06-20-933-06-30-as telefonszámon (Hétfőtől csütörtökig: 8 és 16 óra között, pénteken: 8 és 13 óra között) kell egyeztetnie.
A nyeremények minden esetben az SZJA törvény által előírt befizetési kötelezettség összegének levonásával kerülnek kifizetésre, így a játékost a nyereménye után további adófizetési kötelezettség nem terheli.

The post Putto nyeremény táblázat appeared first on Ingyenes nyereményjátékok, lottószámok, vetélkedők egy helyen.

Szólj hozzá!
Taragüi, Selecta, Rosamonte, Campesino mate tea

Férfi vízilabda vb 2023 döntő időpontja: Magyarország- Görögország meccs

Hány éves Zsozeatya? Íme a válasz!