in

LIDL garancia ügyintézés – infok itt!

LIDL garancia ügyintézés – infok itt!

LIDL Garancia tájékoztató

A LIDL a fogyasztót a jogszabály alapján megillető jogokon felül, egyes megjelölt termékek esetén fogyasztók részére LIDL Garanciát biztosít, amely szerződéses jótállásnak minősül. A LIDL Garancia a fogyasztók jogszabály által biztosított jogait nem érinti, azon felül jár a megjelölt termékek esetében.
A LIDL Garancia a vásárlástól számított 3 vagy 5 év, melyet a termék dobozán, és/vagy termékismertetőjében, és/vagy akciós újságban jelölünk.

1. Általános szabályok a LIDL Garanciával kapcsolatban
A LIDL garantálja, hogy a vásárlás időpontjában a termék megfelel a szerződésben vagy a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Hibás teljesítés esetén a LIDL helytáll a LIDL Garancia időtartamán belül. Nem tartozik LIDL Garancia alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel vagy ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatból, átalakításból, helytelen tárolásból, a használati utasítástól eltérő kezelésből, vagy amely bármely a vásárlást követő behatásból fakad, vagy elemi kár okozta. A LIDL Garancia nem vonatkozik a mozgó kopó alkatrészek (világítótestek, gumiabroncsok stb.) rendeltetésszerű elhasználódására. A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a terméken a fogyasztó vagy harmadik személyek által tárolt adatokért vagy beállításokért.  A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. A LIDL Garancia érvényesíthetősége a vásárlás napjától számított 3 vagy 5 év, amely jogvesztő határidő. A LIDL Garancia a termék kicserélése vagy kijavítása esetében nem indul újra. Ez azt jelenti, hogy a 3 vagy 5 éves LIDL Garancia mindig a vásárlást követő 3 vagy 5 éven belül érvényesíthető. Ha a fogyasztó a terméket a LIDL Garancia alapján javíttatja ki, a LIDL Garancia időtartama nem hosszabbodik meg a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
A LIDL Garanciát csak fogyasztó érvényesíthet. Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
A LIDL Garancia  a fogyasztó jogszabályból eredő jogait – így különösen, de nem kizárólagosan a jótállási, kellék- és termékszavatossági– nem érinti. Ha a fogyasztót hibás teljesítés miatt több fogyasztói jog is megilleti, a fogyasztó dönt, melyiket kívánja érvényesíteni.

2. LIDL Garancia által biztosított jogok
A LIDL Garancia alapján Lidl saját döntése szerint a termék javítására, cseréjére vagy a termék vételárának visszafizetésére köteles.

3. A fogyasztó által a LIDL Garancia érvényesítése érdekében követendő eljárás
A LIDL Garancia a vásárlást igazoló nyugtával és/vagy a jótállási jeggyel érvényesíthető. Kérjük ezeket a garanciális idő végéig őrizze meg. A termék csomagolása nem feltétele a garancia érvényesítésének. Amennyiben Ön érvényesíteni szeretné a Lid Garanciához kapcsolódó jogait, úgy a hiba bejelentését az ingyenesen hívható Ügyfélszolgálati telefonszámon teheti meg: 06 80 020 534 vagy a www.lidl.hu oldalon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével. Fontos, hogy a LIDL Garancia csak a fentiek szerint érvényesíthető, a terméket a Lidl üzletekbe visszahozni nem lehet. A LIDL Garancia érvényesítése esetében jegyzőkönyv felvételére nem kerül sor.

Amennyiben fentiek érvényesítése során kérdése, kifogása vagy problémája merülne fel, hívja bizalommal ügyfélszolgálatunkat a 06 80 020 534-as telefonszámon! Munkatársaink hétköznapokon 8-18 óra között, szombaton pedig 8-15 óra között állnak rendelkezésére!

Szólj hozzá!
Taragüi, Selecta, Rosamonte, Campesino mate tea

Coop kártya igénylés online – infok itt

Auchan pontok – infok itt!