Tesco clubcard – igénylés, hasznos infok

Hirdetés

Tesco clubcard – igénylés, hasznos infok.

Tesco clubcard igénylés

Hogyan igényelhetsz Clubcard kártyát?

Kétféle módon csatlakozhat programunkhoz és juthat hozzá a Tesco Clubcard kártyához.

a. Igényeljen kártyát bármely áruházunk vevőszolgálati pultjánál, a regisztrációt pedig véglegesítse online.

b. A vevőszolgálati pultnál töltse ki a regisztrációs lapot és adja át munkatársunknak.

Milyen feltételei vannak a regisztrációnak?

A Clubcard programban minden 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet, aki elfogadja a tagság feltételeit, valamint leadja a helyesen, hiánytalanul kitöltött és aláírt regisztrációs lapot, illetve utóregisztráció esetén kitölti az online jelentkezési lapot. Minden személy csak egy Clubcard kártyát igényelhet, többszörös tagság nem lehetséges.

Milyen adatokat kell megadnom a Clubcard regisztrációs lapon?

A regisztrációs lapon a következő személyes, illetve egyéb adatokat kell megadnia:

• név, postázási cím (a megadott címre történik az utalványok és kuponok postázása)

• születési dátum (a regisztráció feltétele a 18. életév betöltése)

• egyéb adatok megadása nem kötelező, de pl. lehetőség van akciókkal kapcsolatos tájékoztatási igény megadására

• fontos, hogy alá kell írni a Clubcard regisztrációs lapot, aláírás hiányában a regisztráció érvénytelen (utóregisztráció esetén a Megerősít gombra kattintani)

Hirdetés

• utóregisztráció esetén meg kell adni a pénztárnál kapott Clubcard kártya számát

Bővebb ITT

Mi a Clubcard program?

A Clubcard a Tesco hűségprogramjának megnevezése. A Clubcard programmal vásárlóinknak szeretnénk köszönetünket kifejezni azért, hogy nálunk vásárolnak. A program 2010. augusztus 25-én került bevezetésre Magyarországon és a vásárlók körében nagyon kedvelt, már több mint 2000000 vásárló regisztrált a programba.

A Clubcard Program Általános Szerződési Feltételei

A Tesco Clubcard hűségprogram (továbbiakban: Program) alapelvei

A Program tulajdonosa és üzemeltetője a Tesco-Global Zrt, H-2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3 (továbbiakban: Tesco). A Programba belépő vásárlók a Tesco áruházakban és a Tesco szerződéses partnereinél lebonyolított vásárlásaik után pontokat gyűjtenek a személyre szóló számlájukon. Az összegyűjtött pontokért a Tesco kedvezményeket, például vásárlási utalványt (a továbbiakban: Utalvány) ad számukra. A Programról további információt awww.clubcard.hu honlapon, az egyes áruházak vevőszolgálati pultjánál, vagy a belföldről hívható 06/ 80-222 333-as ingyenes ügyfélszolgálati telefonszámon kaphatnak.

A tagság és jelentkezés feltételei

A Programban minden természetes személy részt vehet, aki 18. életévét betöltötte és online vagy áruházban történt személyes regisztrációját megelőzően elfogadja a Program Általános Szerződési Feltételeit, valamint leadja a helyesen kitöltött regisztrációs lapot. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nem vehetnek részt a Programban. Minden személy csak egy Clubcard kártyát igényelhet, többszörös tagság nem lehetséges. A regisztrációs lap kitöltésével és leadásával, valamint online regisztrációval a Programban részt vevő vásárló elfogadja a Program Általános Szerződési Feltételeit.

A Kártya és a Kulcstartók használatáról

Az online regisztrációt követően a Tesco postai úton küld az azt igénylő vásárlónak egy kártyát (a továbbiakban: Kártya) és két kulcstartót (a továbbiakban: Kulcstartó), az áruházban történő személyes regisztráció esetén a résztvevő a kitöltött regisztrációs lap aláírása után kapja kézhez a Kártyát és a Kulcstartókat. A Kártya és a Kulcstartók a Tesco tulajdonát képezik és a vásárlások utáni pontgyűjtést szolgálják. A Kártyát és a Kulcstartókat csak annak igénylője, illetve a vele egy háztatásban élő családtagjai (a továbbiakban együtt: Vásárló) használhatják, azokkal anyagi haszonszerzés céljából kereskedni nem lehet. A Kártyát és Kulcstartókat kizárólag végfelhasználói vásárlás során lehet használni, ÁFA-s számla kiállításakor nem lehet érvényesíteni az adott tranzakcióban.

A Tesco fenntartja a jogot arra, hogy az esetleges jogtalan vásárlással szerzett pontokat levonja a Programban résztvevő Vásárló személyes számlájáról, és egyidejűleg fenntartja a jogot a Programban való részvétel megszüntetésére. A Kártyát és a Kulcstartót csak a Tesco áruházakban és a Tesco szerződéses partnereinél lehet használni. A szerződéses partnereknél lehetnek egyéb eltérő feltételek, melyekről partnereinknél lehet érdeklődni.

A pontgyűjtésről

A Kártyát vagy a Kulcstartót a vásárláskor át kell adni a pénztárosnak. A pontok az átadott Kártyához és Kulcstartókhoz tartozó számlán gyűlnek. A számlán lévő pontoknak mindaddig nincs tényleges értékük, amíg azokat a Tesco egy adott pontgyűjtési időszak végén Utalványra nem váltja. Minden 200 forint értékű vásárlás után 1 pontot írunk jóvá a Vásárló személyes számláján. A későbbiekben 1 pont beváltási értéke 1 forint. A Tesco fenntartja a jogot ennek bármikor történő megváltoztatására. A Tesco fenntartja továbbá a jogot, hogy meghatározza azt a maximális összeget, amiért pontokat írhat jóvá.

A pontgyűjtés nem vonatkozik az étkezési és ajándékutalványok vásárlására, a göngyölegekre, valamint a nem a Tesco kijelölt partnere által üzemeltetett mobiltelefonok feltöltésére. Clubcard pontok gyűjtése a felsoroltakon kívül ÁFÁ-s számla igénylése esetén sem lehetséges. További termékek szintén kikerülhetnek a pontgyűjtés köréből, amennyiben arról a Tesco döntést hoz. A vásárolt termékek visszavétele során a pontok automatikusan levonódnak a számláról.

Lehetősége nyílik Clubcarddal rendelkező vásárlóink számára, hogy ne csak a Tesco Globál Zrt áruházaiban gyűjtsenek minden elköltött 200 forint után egy Clubcard pontot, hanem külsős partnekereknél is lesz erre lehetőség. Az aktuális áruházak és boltok listáját minden esetben a Clubcard honlapján a Hírek menüpontban tesszük közzé.

Clubcard Jutalmak (Utalványok és Kuponok)

Minden olyan, a Programban részt vevő Vásárlónak, aki egy adott pontgyűjtési időszakon belül elérte a minimális pontszámot, rendszeres időközönként a Tesco Clubcard pontösszesítő kimutatást küld, benne a Clubcard Utalványokkal és esetenként kedvezményre jogosító kuponokkal. A pontgyűjtés időszaka változó lehet. A Tesco fenntartja a jogot a minimális pontszám megváltoztatására.

Ha a pontgyűjtési időszak kezdetétől az utolsó napjáig összegyűjtött pontok száma nem éri el a minimális pontszámot, a pontok nem vesznek el, hanem a következő időszakra kerülnek átvezetésre. Az Utalvány kiküldéséhez szükséges mindenkori minimum pontszámról, valamint az adott pontgyűjtési időszakról a Vásárló tájékoztatást kaphat az egyes áruházak vevőszolgálati pultjainál, a www.clubcard.hu weboldalon, valamint a Kártya hátoldalán feltüntetett, ingyenesen hívható telefonos ügyfélszolgálatnál.

Az Utalványok, az utalvány-helyettesítő eszközök, a Kuponok, valamint az összegyűjtött pontok nem átruházhatóak, azokkal anyagi haszonszerzés céljából kereskedni nem lehet, és azokat kizárólag a Programban részt vevő Vásárló vagy a vele egy háztartásban élő személyek használhatják fel.

A tagság megszüntetéséről

A tagságot a Vásárló bármikor megszüntetheti, amennyiben felhívja az ingyenesen hívható ügyfélszolgálati telefonszámot. A Tesco fenntartja a jogot, hogy megszüntesse a Programban való részvételt, amennyiben a Vásárló 24 hónapon át nem használta a Kártyáját. A Tesco jogosult megszüntetni a tagságot, amennyiben a tag megszegi a Program Általános Szerződési Feltételeit, vagy a Programmal kapcsolatban bármilyen egyéb, jogsértő magatartást tanúsít.  A tagsági viszony megszűnésével egyidejűleg az összes pont törlésre kerül.

Vegyes rendelkezések

Amennyiben a regisztrációs lapon megadott adatok megváltoznak, azt a Vásárlónak be kell jelentenie az ingyenesen hívható ügyfélszolgálati számon. A bejelentés elmaradásából származó esetleges károkért a Tescót felelősség nem terheli. A Vásárlók a Kártyát, a Kulcstartókat, az Utalványokat, az utalvány-helyettesítő eszközöket, a Kuponokat, valamint a személyes számlán lévő pontokat kötelesek biztonságban tartani. A Tesco kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a Vásárló az imént említett kötelezettségének nem tesz eleget.

Amennyiben a Tesco bármely alkalmazottja a jelen Általános Szerződési Feltételekkel ellentétes tájékoztatást vagy felvilágosítást ad, úgy az nem minősül jelen Általános Szerződési Feltételek módosításának. A Tesco bármikor jogosult a Program Általános Szerződési Feltételein változtatni. Az új Általános Szerződési Feltételek akkor lépnek érvénybe, amikor azokat a Tesco a www.clubcard.hu honlapon, vagy az egyes áruházak vevőszolgálati pultjánál nyilvánosságra hozza. Az új Általános Szerződési Feltételek az azok érvénybe lépését követő első Kártya- (vagy Kulcstartó) használattal válnak az adott Vásárló által elfogadottá.

Adatvédelmi tájékoztató

A Vevő a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a TESCO-GLOBAL Zrt. (H-2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.,cégjegyzékszám: 13-10-040628, a továbbiakban: Adatkezelő,vagy Tesco) a regisztrációs lapon megadott személyes adatait, valamint a vásárlási szokásairól szóló adatokat a tagsága ideje alatt a Tesco Clubcard adatbázisába történő felvételre felhasználja. Amennyiben a Vevő ehhez egyértelműen hozzájárul, akkor extra ajánlatokat, kuponokat, megkereséseket kaphat:

1. a Tesco csoporttól a Tesco sajátmárkás termékeire vagy kizárólag a Tescóban kapható márkákra vonatkozó ajánlatokkal (pl.: Finest, Value, F&F, stb.),
2. a Tesco beszállítóitól és partnereitől (pl.:Tesco Mobile, Tesco Pénzügyi Partner),
3. piackutatás céljából.
A Clubcard regisztrációs lap aláírásával a Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megadott személyes adatok kezelésével összefüggő technikai műveletek elvégzésére adatfeldolgozóként a GFK Hungária Kft., (H-1132 Budapest, Visegrádi u. 31., cégjegyzékszám: 01-09-062942) Az a Micra-S Bt., a Tesco Clubcard telefonos ügyfélszolgálatát működtető személyes partner, valamint a TESCO HSC Private Limited jogosult. A Tesco kijelenti, hogy a személyes adatokat csak a fenti írt célokra használja, illetve csak ezen célok elérése érdekében továbbítja. A megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói jogosultak hozzáférni, akiknek a kért személyes adat megismerése szerződésből fakadó kötelezettségeik érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

Fontos tudnivalók

A Vásárló az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a Tesco, mint Adatkezelő részére.

A Vásárló tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését, emellett megilleti őt a tiltakozási jog, a bírósági jogérvényesítés, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás joga. A Vásárló személyes adatainak törlése a Clubcard tagság automatikus megszűnését eredményezi.

Hirdetés

Várjuk a hozzászólásodat